คลิปวิดีโอ
การผลิต wood pellet โรงงาน กรีนเทอมินัล

การผลิต wood pellet โรงงาน กรีนเทอมินัล

ไม้อัดแท่ง เชื้อเพลิงที่ผลิตจากของเหลือจากภาคเกษตรกรรม โดยการนำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้งยังได้พลังงานเชื้อเพลิงที่มีความสะอาด ให้ค่าความร้อนสูง จัดเก็บได้ง่าย