วิศวกรโรงงาน

1

ไม่จำกัด

ปริญญาตรีขึ้นไป

มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ทนรับแรงกดดันได้ดี
มีความเข้าใจในระบบโรงงาน
รักความก้าวหน้า
มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
มีมุมมองในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

2

ไม่จำกัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

-มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง และเจรจาต่อรอง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS-Office)
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
-มีความซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน และมีใจรักในงานขาย
-หากมีประสบการณ์ในงานขายเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมหรือขายสินค้าให้โรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ค่าอินเซ็นทีฟ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ โบนัส และท่องเที่ยวประจำปี