กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)

กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)

เปลือกปาล์ม หรือตามที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่ากะลาปาล์มนั้น เป็นเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีมากในทางตอนใต้ของประเทศไทย และมีการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ถ่านหินบีทูมีนัส (Bituminous Coal) เกรดคุณภาพ

ถ่านหินบีทูมีนัส (Bituminous Coal) เกรดคุณภาพ

ถ่านหิน บีทูมินัส ไฮแคลอรี่ คัดขนาด เป็นถ่านหินชั้นคุณภาพสูง มีลักษณะเป็นสีดำสนิท และมีความมันวาวแบบแก้วผลึกหรือสีนิล ค่อนข้างแข็ง และให้ค่าความร้อนสูง มาตรฐานการจำหน่ายในประเทศไทยคือประมาณ 5900-6200 kcal/kg ที่ค่าความชื้นไม่เกิน 30%

ถ่านหินบีทูมีนัส (Bituminous Coal) เกรดมาตรฐาน

ถ่านหินบีทูมีนัส (Bituminous Coal) เกรดมาตรฐาน

ถ่านหิน บีทูมินัส คัดขนาด เป็นถ่านหินชั้นคุณภาพสูงปานกลาง มีลักษณะเป็นสีดำอมแดง ค่อนข้างแข็ง และให้ค่าความร้อนสูง โดยมาตรฐานการจำหน่ายในประเทศไทยคือประมาณ 5500-5800 kcal/kg ที่ค่าความชื้นไม่เกิน 35%

ไม้สับ (Wood Chip)

ไม้สับ (Wood Chip)

ไม้สับ เป็นเชื้อเพลิงในกลุ่มชีวมวล ซึ่งเกิดจากการนำเศษไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เหลือจากการตัดโค่นทิ้ง จากการแปลสภาพ จากเศษซากไม้ยืนต้นตาย หรือไม้ผลที่หมดอายุเก็บผลผลิต ซึ่งเศษไม้ดังกล่าวสามารถหาได้ตามท้องถิ่นนั้น ๆ

ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)

ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)

ชีวมวลอัดแท่ง เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสับบดให้เป็นผงฝุ่นขนาดเล็ก ผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้น แล้วนำมาเข้าเครื่องบดอัดแรงดันสูง ให้อัดแน่นเป็นแท่งขนาดเล็ก