คลิปวิดีโอ

การทดลองเปรียบเทียบคุณลักษณะการเผาไหม้ของ ไม้สับ และ ไม้อัดแท่ง