คลิปวิดีโอ

การตักและขนย้ายกะลาปาล์มเพื่อนำไปร่อนและคัดกรองสิ่งปลอมปนของกรีนเทอมินัล