คลิปวิดีโอ

แก๊สซิไฟเออร์ใช้เชื้อเพลิงกะลาปาล์ม (Palmshell Gasifier)