สาระพลังงาน
กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell :PKS)

กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell :PKS)

กะลาปาล์ม เชื้อเพลงสะอาดจากภาคการเกษตร มีประมาณมากกว่า 1 ล้านตัน/ปี ลุกไหม้ได้ดี จัดเก็บได้ง่าย สูญหายน้อย

ความชื้นในกะลาปาล์ม กับความคุ้มด้านราคา

ความชื้นในกะลาปาล์ม กับความคุ้มด้านราคา

ผู้จัดซื้อจัดหาเปลือกปาล์มมาเป็นเชื้อเพลิงควรมีความเข้าใจและตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงเศรษฐศาสตร์ความคุ้มทุนและคุ้มค่า และไม่ควรสับสนกับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบฉาบฉวย

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงแข็งในช่วงหน้าฝน

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงแข็งในช่วงหน้าฝน

ใกล้ฤดูฝนแล้ว และคาดว่าจะเริ่มมีฝนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคม โดยมีการประเมินว่า ปริมาณน้ำฝนน่าจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับน้ำหนักของน้ำมันเตา

ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับน้ำหนักของน้ำมันเตา

น้ำมันเตาที่ดีควรจะมีน้ำหนักเบาและใส แสดงให้เห็นว่าน้ำมันเตามีความสะอาดและบริสุทธิ์ ไม่มีสารแขวนลอยอื่น ๆ เจือปน ส่วนน้ำหนักควรจะอยู่ที่ประมาณ 920 กรัมต่อลิตร ในระดับอุณหภูมิของประเทศไทย

การเพิ่มกำลังการผลิต แค่เพิ่มปริมาณเครื่องจักรไม่ใช่ทางออกสุดท้าย

การเพิ่มกำลังการผลิต แค่เพิ่มปริมาณเครื่องจักรไม่ใช่ทางออกสุดท้าย

หากจะกล่าวถึงปัญหาของคุณภาพการผลิต หลาย ๆ คนมักจะมองถึงเทคโนโลยีการผลิตต่ำเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพของสินค้าที่ได้มักมีคุณภาพไม่คงที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

เก็บถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างไรให้ปลอดภัย

เก็บถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างไรให้ปลอดภัย

ในสภาวะอากาศที่ร้อนระอุเช่นนี้การจัดเก็บสต็อคเชื้อเพลิงแข็ง อาจทำให้ผู้ใช้หลาย ๆ ท่านหนักใจอยู่ไม่น้อยว่าจะจัดเก็บอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากที่สุด และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน