ข่าวสารองค์กร

กรีนเทอมินัล ขอรับการการรับรองคุณภาพ ISO9001/2015


กรีนเทอมินัล ขอรับการการรับรองคุณภาพ ISO9001/2015

เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในมาตราฐานการผลิต wood Pellets จึงได้เข้ารับ ขอการรับรอง ระบบการผลิตของโรงงาน ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ณ โรงงานจังหวัดแพร่ โดยได้อยู่ระหว่างการจัดทำ และยื่นขอการตรวจรับรอง โดยคาดว่าจะสามารถได้รับการรับรองถายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ซึ่งจะทำให้ลุกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีการจัดการอย่างมีระบบ และตรวจสอบได้ เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

อัลบัมภาพ